Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Вимоги до вмінь і знань сучасної людини, а особливо викладача, сьогодні дуже високі. Крім того, що викладач щодня проводить заняття, перевіряє якість знань, планує свою навчально-методичну роботу, йому  потрібно постійно бути «в тренді» і  розвиватись –  підвищувати свою кваліфікацію, застосовувати інноваційні технології навчання.

11 лютого почали свою роботу онлайн-курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу, організовані ННІ післядипломної освіти НУБіП України за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Слухачів курсів привітав проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України Кваша Сергій Миколайович, який окреслив коло перспектив і завдань сучасної аграрної освіти, закцентував увагу на необхідності пошуку інноваційних шляхів  розвитку навчальних закладів та постійному саморозвитку педагогічних працівників.

 Злагоджена робота дирекції ННІ післядипломної освіти, інформаційно-обчислювального центру НУБіП України та комп’ютерно-інформаційного центру ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» надала можливість проводити лекції в on-line режимі.

 

Оксана Погоріла, методист коледжу