Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

9 лютого 2019 року викладачі циклових комісій фінансово-економічних та облікових дисциплін, маркетингу і торгівлі брали участь у тренінгу «Впровадження компетентності підприємливості у сучасному закладі освіти» в рамках VIМіжнародного бізнес-турніру «Стратегія фірми - 2019»та ІІ Всеукраїнського вернісажу-практикуму з підприємницької освіти, який відбувся на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Умовами тренінгу було передбачено проведення ряду заходів, зокрема: лекції-діалогу «Формування компетентності підприємливості у сучасному закладі освіти», майстер-класів «Економічне мислення як ключ до професійного успіху», «Використання бізнес-симуляторів в освітньому процесі» та «Секрети майстерності викладання економічних дисциплін», виступів - презентацій «Сучасні електронні засоби навчання», «Соціологія для успішного бізнесу», тренувальних вправ тощо.

Оскільки одним із шляхів удосконалення системи освіти України є упровадження компетентнісного підходу, участь у заходах подібного формату дасть можливість учасникам удосконалити особистісно-професійний саморозвиток і підвищити ефективність процесу формування підприємницької компетентності у здобувачів вищої освіти.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі,

Лариса Гурська,

голова циклової комісії фінансово-економічних

та облікових дисциплін