Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

17 квітня 2018 року  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Приходько Марія Іванівна провела відкрите семінарське заняття  з дисципліни «Культурологія» на тему: «Особистість в культурі європейського Відродження» у групі 201-О.

Дидактичною метою заняття було поглибити знання з теми на прикладі досягнень культури епохи Відродження в руслі розповсюдження гуманістичних та антропологічних ідей, виробити у студентів навички критичного мислення, вміння систематизувати та аналізувати різноманітні явища культури.

Формою семінарського заняття Марія Іванівна обрала конференцію. Студенти презентували за допомогою мультимедіа свої доповіді, показали обізнаність із досліджуваних питань, уміння дискутувати та аналізувати. Викладач вміло керувала заняттям, влучними запитаннями направляла студентів у правильному напрямку.

Викладач продемонструвала вміння тісно контактувати із студентами, використовувала індивідуальний підхід до кожного з них, вмотивовувала необхідність володіння знаннями з теми для розуміння проблем сьогочасного життя.

Під час обговорення заняття, присутні викладачі  відмітили високу педагогічну майстерність Приходько Марії Іванівни та одноголосно прийшли до висновку, що заняття в цілому відповідає сучасним вимогам і проведене на високому методичному та професійному рівні. 

 

 

Іллона Підгурська

голова циклової комісії

 гуманітарних дисциплін