Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Рекламне звернення є центральним елементом усієї реклами, основним інструментом досягнення цілей рекламної діяльності. Реклама — це теж гра, своєрідне змагання. В умовах великої конкуренції перемога дістається не лише тому, чий товар кращий, а й тому, хто зміг найкраще представити його публіці.

Доволі часто рекламний слоган — результат творчої праці, і він може бути об'єктом авторського права. Вдалий слоган часто є незалежним рекламним текстом. Слоган є основним структурним елементом рекламного тексту і має прагматичну спрямованість.

Метою заняття було систематизувати та поглибити знання з теми, підвищити фахову компетенцію майбутніх фахівців з товарознавства.

Семінарське заняття проведено у формі гри-вікторини, протягом якої викладач Федосєєва Н.І. застосовувала різноманітні інноваційні технології навчання, використовувала Інтернет-ресурси. Завдяки використанню методів групової роботи, мозкового штурму, проблемної бесіди викладач залучила до участі у грі-вікторині всіх студентів групи. За допомогою конкурсів «Знайомство з командами», «Афоризми», «Знавці реклами», «Дешифрувальник», «Поєднання кольорів», «Рекламне гасло», «Відгадувачі ребусів», «Вгадай рекламний товар», «Реклама-невидимка» Федосєєва Н.І. змогла перевірити, чи достатньо знань, кмітливості та винахідливості у студентів для виходу із запропонованої ситуації.

Цікавим підсумком заняття було розв’язання кросвордів, що дало можливість визначити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу з теми.

Присутні на семінарському занятті члени циклової комісії маркетингу і торгівлі та студенти групи, відповідаючи на запитання анкет, зазначили, що викладач Федосєєва Н.І. володіє інноваційними технологіями, вміє зацікавити студентів, впроваджує компетентнісний підхід у процесі навчання.

 

С.К. Березинець,

голова циклової комісії  маркетингу і торгівлі