Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

30 березня 2018 р. викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Бідун О.В. у групі 107-К провела відкрите заняття з хімії на тему: «Ферум як представник металічних елементів. Фізичні та хімічні властивості заліза. Застосування заліза».

Метою заняття було ознайомитися з фізичними та хімічними властивостями заліза, його застосуванням, навчитися складати рівняння реакцій, що характеризують його хімічні властивості.

Заняття було насиченим та цікавим: викладач використовувала такі інтерактивні методи навчання, як робота в малих групах, ігрові вправи «Де логіка», «Лабіринт» та ін. Для полегшення сприйняття нового матеріалу студентами пояснення супроводжувалося яскравою мультимедійною презентацією, записами на дошці, відеороликами.

Студенти під керівництвом викладача детально вивчили властивості заліза, під час демонстрації хімічних дослідів ознайомилися з хімічними реакціями, в які може вступати залізо.

У процесі пояснення та закріплення навчального матеріалу Олена Володимирівна використовувала міжпредметні зв’язки, залучивши до проведення заняття колег-предметників. Зокрема, викладач історії Підгурська І.С., зробивши екскурс в минуле, розповіла студентам про перші знахідки виробів із заліза, застосування його при виготовленні зброї; викладач біології Смолянчук Н.В. визначила роль і значення заліза в організмі людини.

Бідун О.В. та студенти групи навели уривки з поезій, у яких згадується залізо, розкриваються його властивості.

У кінці заняття викладач підвела підсумки та виставила оцінки найбільш активним студентам, які продемонстрували глибокі знання з предмету, вміння організувати роботу групи, продемонструвати презентації.

Присутні на відкритому занятті колеги зазначили доцільне застосування інтерактивних методів навчання, високо оцінили професійний рівень викладача.

Оксана Погоріла, методист коледжу