Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

19 березня викладач Суворова Наталія Миколаївна у групі 201-О провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» на тему: «Сільське господарство Великої Британії та США».

Метою заняття було введення та активізація лексичних одиниць теми, розвиток навичок аудіювання як однієї з найважливіших складових мовленнєвої компетенції, діалогічного і монологічного мовлення.

Під час практичного заняття використовувалися інтерактивні методи навчання та мультимедійні технології, що сприяло як кращому засвоєнню теми, так і підвищенню мотиваційної складової студентів до вивчення англійської мови.

Студенти виконували завдання різних видів: читання, аудіювання та перегляд відеоматеріалу по темі, обговорення у групі, працювали над створенням власних діалогів та відповідали на запитання різних видів складності. Активізувати нову лексику допомагало використання роздаткового матеріалу.

Традиційно по завершенню відкритого заняття студентам було запропоновано дати відповідь на питання анкети «Викладач очима студентів». Більшість студентів позитивно оцінили діяльність викладача, проте були надані пропозиції щодо удосконалення організації самостійної роботи.

Присутні на відкритому занятті викладачі коледжу під час аналізу та обговорення його зазначили, що Суворова Н.М. має ґрунтовні знання з англійської мови, володіє традиційними й інноваційними методами навчання. В цілому заняття проведено на належному методичному та професійному рівні.

Оксана Погоріла, методист коледжу