Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

18 травня викладач Іваненко Надія Валентинівна в групі 101–О провела відкрите заняття з математики на тему: «Комбінаторика та правила добутку. Розміщення, перестановки, комбінації». У ході заняття викладач другої кваліфікаційної категорії продемонструвала глибокі знання з предмета, вміння використовувати традиційні (словесні, ілюстративні, демонстраційні) й інноваційні (інтерактивні, ігрові, інформаційно-комунікаційні) методи навчання, здійснювати міжпредметні  зв‘язки не тільки з алгеброю, геометрією, вищою математикою, але й світовою літературою. Це дало можливість зацікавити студентів матеріалом теми заняття, систематизувати та поглибити набуті знання, вдосконалити вміння перетворювати комбінаторні вирази за допомогою основних формул та навчити їх  використовувати основні формули з комбінаторики для розв’язування задач.  Гортаючи разом зі студентами сторінки книги «Аліса в Країні чудес», написаної англійським математиком Чарльзом Лютвіджом Доджсоном, викладач  познайомила їх  з відомою у всьому світі  мовою символів.  У процесі вивчення навчального матеріалу теми студенти вчилися вирішувати важливі питання: вибирати товар в магазині, обирати старосту і 2-х заступників старости групи, вибирати страви в їдальні, місця в глядацькій залі і т.п.

            Відкрите заняття Іваненко Надія Валентинівна провела  на достатньому рівні.

                                                

                                                                                                             Заболотна А.Г., методист коледжу