Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Згідно з графіком освітнього процесу студенти спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Маркетингова діяльність» і «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» проходять  виробничу практику, збирають  фактичний матеріал для написання звітів, захист яких відбудеться в навчальному закладі по закінченню практики.

Студенти випускного курсу під керівництвом досвідчених фахівців на базах виробничої практики  виконують посадові обов’язки, пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю.

Так, студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» під час  виробничої практики мають можливість набути практичного досвіду з обліку, економічного аналізу основних господарських процесів на підприємстві; ознайомитися з організаційно-економічною характеристикою підприємства, основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності; набути практичних навичок у роботі з первинною документацією та формами фінансової звітності. Представники базових підприємств (ТОВ «Агроконтраст», ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Віста», ПСП «Колос», ДП «Клавдієвський лісгосп», ДП Київське лісове господарство», ПрАТ «ПМК-6», ВСК «Здвиж» та інші) як керівники виробничої практики надають майбутнім фахівцям суттєву допомогу в удосконаленні професійних навичок.

Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» проходять практику у фінансово-кредитних установах, а саме: у відділеннях АТ «Ощадбанк»,  АБ «Укргазбанк»,   ПАТ КБ «Приватбанк», Обухівському відділенні ГУ ДФС у Київській області.

Крім того, студенти-фінансисти  проходять онлайн-практику в ПАТ КБ «Приватбанк». Проект «Онлайн-практика» передбачає безкоштовне дистанційне інтерактивне навчання для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» з новітніх банківських технологій і продуктів.  Результати виконання  програми фіксуються в сертифікаті студента за підсумками онлайн-практики (із зазначенням кількості набраних балів і оцінки за практику). Кращі студенти-практиканти,  які наберуть за підсумками практики не менше 90 балів, будуть зараховані до кадрового резерву ПриватБанку, що дає гарантію працевлаштування у банку після закінчення навчального закладу.

Під час виробничої практики  майбутні товарознавці вивчають спеціалізацію підприємств торгівлі, беруть участь в організації торгово-технологічних процесів, в обслуговуванні покупців, мають можливість аналізувати технологічне оснащення підприємств та вивчати закупівельну діяльність. Практику студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» проходять у: ТОВ «ЕКО-маркет», ТОВ «Фора», ДП «Рітейл Вест» магазин Фуршет, ТОВ «ЛК-Транс» магазин «Лоток»  та інших.

Майбутні маркетологи набувають практичних навичок на підприємствах,  що займаються виробництвом, рекламою та збутом товарів: ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Фігаро-Кейтеринг», ТОВ «МД Сервіс».

Студенти спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» вдосконалюють набуті в коледжі знання і вміння на підприємствах, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення, а саме: ТОВ «ТБ-НЕТ»,  ТОВ «І-ЛАН», ТДВ «Компанія Бест», ТОВ «Алло» та інші.

Виробнича практика є одним із найважливіших етапів підготовки фахівця для всіх учасників освітнього процесу, тому її організації у коледжі приділяється належна увага.

Сподіваємося, що досвід, набутий студентами ІІІ-ІV курсів під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

   

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики