Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

   28 вересня 2018 року виповнюється  100 років від дня народження В.О. Сухомлинського – видатного українського педагога-мислителя, письменника, ученого, Учителя, який за неповні 52 роки життя написав 48 монографій і брошур, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок для дітей. Твори Василя Сухомлинського перекладені на 59 мов народів світу. Важливе значення для педагогів на сьогодні мають  праці В.О. Сухомлинського про компетентнісний  підхід до навчання,  роль рідної мови у навчанні й вихованні дітей і підлітків, значення співпраці і взаємодії батьків та педагогів у формуванні людяності, патріотизму молодого покоління.

   У рамках заходів по відзначенню 100-річчя від дня народження видатного українського педагога  з метою пропаганди і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в навчально-виховну діяльність 24 вересня в методичному кабінеті коледжу відбулося засідання методичного об’єднання кураторів груп. Члени методичного об’єднання заслухали й обговорили доповіді «Василь Сухомлинський про роль педагогів і батьків у вихованні  молоді» заступника директора з виховної роботи Вдович В.Г. та «Сучасні форми і методи роботи куратора групи з батьками студентів» методиста коледжу Заболотної А.Г.

…Учасники засідання визначили шляхи і методи подальшої роботи з батьками студентів з урахуванням ідей Василя Сухомлинського, нинішньої соціально-економічної ситуації в державі, останніх рекомендацій МОН України щодо проведення батьківських зборів та роботи батьківських комітетів у закладах освіти.

                                                                                                 Заболотна  А.Г., методист коледжу