Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

ВОРОНЕЦЬ Олена Олександрівна

старший інспектор з кадрів

                      Шановний відвідувачу!

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» ВОРОНЕЦЬ Олена Олександрівна.

Ви можете повідомити про відомі Вам факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною:

  • засобами електронного зв'язку: шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: alenayurchenko1992@gmail.com
  • особисто Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції по буднях у робочі години: з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 12-00 та з 14-00 до 16-00 год. (навчальний корпус № 2, 1 поверх, відділ кадрів або за тел.: (04597) 61643);
  • шляхом направлення листа на адресу коледжу: вул. Гагаріна, 9, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область, 08205;
  • іншим зручним способом.

Інформація може бути надана Вами у т. ч. анонімно, або з умовою нерозголошення Ваших особистих даних.

Нормативно-правова база

Національне агентство з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua/uk/

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» від 29.09.2017 № 839  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17