Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Офіційні документи з виборів директора


Накази НУБіП України

Наказ від 30.04.2021 № 484 Про введення в дію Положення про конкурсний відбір на посаду керівника відокремленого структурного підрозділу НУБіП України - фахового коледжу


Накази ВСП "Ірпінський фаховий коледж НУБіП України"

Наказ від 09.09.2022 р. № 98 Про організацію та проведення виборів директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Наказ від 23.09.2022 р. № 104 Про створення виборчої дільниці

Наказ від 23.09.2022 р. № 105 Про надання права підпису

Наказ від 23.09.2022 р. № 106 Про уведення в дію положень


Положення ВСП "Ірпінський фаховий коледж НУБіП України"

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Положення про виборчу дільницю та Виборчу комісію з проведення виборів директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Положення про акредитацію та порядок роботи представників засобів масової інформації на виборах директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів директора ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»


Рішення педагогічної ради ВСП "Ірпінський фаховий коледж НУБіП України"

Протокол засідання педагогічної ради від 06.09.2022 р. № 2


Протоколи профспілкової організації ВСП "Ірпінський фаховий коледж НУБіП України"

Протокол засідання профспілкового комітету первинної профспілкової організації від 06.09.2022 р. № 26

Протокол засідання профспілкового комітету первинної профспілкової організації від 21.09.2022 р. № 27


Протоколи Організаційного комітету

Протокол засідання Оргкомітету від 13.09.2022 № 1

Протокол засідання Оргкомітету від 21.09.2022 № 2


Протоколи Виборчої комісії


Інші документи


Організаційний комітет з проведення виборів