Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Запрошуємо

випускників коледжів (технікумів) на навчання

за заочною формою для здобуття освітнього ступеня бакалавра!

 Терміни

вступної кампанії - 2022 на міжкафедральну навчальну лабораторію ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: http://vstup.edbo.gov.ua/

Під час подання заяви в електронній формі в електронний кабінет вступника  завантажується мотиваційний лист.

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 1800 годині

23 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня та 20 вересня 2022р.

Навчання на Міжкафедральній навчальній лабораторії НУБіП України здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб за заочною формою здобуття освіти, скороченим строком навчання за програмами підготовки бакалаврів з можливістю наступного здобуття ступеня магістра у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) за спеціальностями:

 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 123 Комп’ютерна інженерія.

На навчання приймаються громадяни України, які мають документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; сертифікати ЗНО (2019-2021рр.) з української мови та літератури, математики (історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії для вступу на контракт) або результати НМТ 2022 року з української мови, математики (історія України для вступу на контракт) - для вступників за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; сертифікати ЗНО (2019-2021рр.) з української мови, математики  (історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії для вступу на контракт) або результати НМТ 2022 року з української мови, математики (історія України для вступу на контракт) - для вступників за спеціальністю 123 «Компʼютерна інженерія».

Довідки за телефонами у коледжі: (093) 541-28-05; (098)-591-58-07;

за телефонами у НУБіП України: (044) 258-42-63, 527-83-08.