Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

1956 р. Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР № 483 від 21.07.1956 р. створено Ірпінський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку. Розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Бухгалтер».

1992 р. Відповідно до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 29.09.1992р. № 103 Ірпінський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку перейменовано на Ірпінський економічний технікум.

1997 р. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів освіти» і наказом Міністерства сільського господарства та продовольства України від 17 червня 1997 р. № 190 «Про вдосконалення мережі вищих аграрних навчальних закладів» Ірпінський економічний технікум передано до сфери управління Національного аграрного університету.

1998 р. Рішенням Державної акредитаційної комісії від 8 грудня 1998р. закладу освіти надано статус коледжу.

2005 р. Згідно рішення вченої ради Національного аграрного університету від 30.12.2004 р. та наказу Національного аграрного університету від 20.01.2005 р. № 21 Ірпінський економічний коледж реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету «Ірпінський економічний коледж».

2008 р. Відповідно до наказу ректора від 21.11.2008 р. № 759 «Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 заклад освіти перейменовано на Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж».

2020 р. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2020 р. № 708 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України» заклад освіти перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».