Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

 

Станіслав Миколайович НІКОЛАЄНКО,

ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України та Національної академії аграрних наук України

 

Народився 9 лютого 1956 року в с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю інженер-механік (1978 р.), інженер-педагог (1980 р.). У 1991 році закінчив Одеський інститут політології та соціології. Трудову діяльність розпочав викладачем Кіровоградського сільськогосподарського технікуму. Після отримання педагогічної освіти викладав механізацію тваринництва у Каховському радгоспі-технікумі. Згодом очолив Красноперекопське профтехучилище. У 1991-1994 роках – заступник начальника Херсонського обласного управління освіти, доцент кафедри механізації сільського господарства Херсонського сільськогосподарського інституту.

Народний депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у 2005-2007 роках Міністр освіти і науки України, голова Громадської Ради освітян і науковців України та Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів. Розробник і автор ряду законів, зокрема щодо запровадження єдиного фіксованого податку у сільському господарстві, меліорації земель, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи. Багато зробив для соціального захисту вчителя і науковця, студента. Є автором більше 150 наукових публікацій, 14 з яких у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web Of Science, та 13 книг.

З 2009 року працював професором кафедри вищої освіти та права Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

29 серпня 2014 року обраний ректором Національного університету біоресурсів і природокористування.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є багатогалузевим закладом вищої освіти, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вирішення сучасних проблем наук про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, розробку новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, інженерних рішень, технологій відновлення безпечності та родючості ґрунтів, інформаційних технологій, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту, управління в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля тощо.

У 2022 році Університет зайняв 8 позицію серед кращих університетів країни за підсумками рейтингу «Топ-200 Україна», а серед вишів міста Києва – 6-те місце. З 2022 року університет вперше починає позиціонуватися у всесвітньому рейтингу QS World University Ranking (1200-1400 місце), де раніше був представлений протягом семи років лише на регіональному рівні для країн Східної Європи та Азії. Серед українських університетів НУБіП України займає 11 місце.

13 лютого 2023 року НУБіП України отримав Сертифікат на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 (українською, англійською та німецькою мовами) від міжнародного органу сертифікації – кампанії «TUV Rheinland», яка є всесвітньо відомою у галузі проведення сертифікаційних експертиз, а її сертифікати визнається у всьому світі.

В університеті сформувався потужний викладацький склад. У освітньому процесі беруть участь (у т. ч. за сумісництвом) 1310 науково-педагогічних працівників (314 докторів наук, професорів і 809 кандидати наук, доценти).

У 2022 році освітній процес і науково-дослідницьку діяльність забезпечували:

3 навчально-наукові інститути (енергетики, автоматики і енергозбереження, лісового і садово-паркового господарства, неперервної освіти і туризму);

13 факультетів базового закладу (аграрного менеджменту, агробіологічний, ветеринарної медицини, гуманітарно-педагогічний, економічний, захисту рослин, біотехнологій та екології, землевпорядкування, інформаційних технологій, конструювання та дизайну, механіко-технологічний, тваринництва та водних біоресурсів, харчових технологій та управління якістю продукції АПК, юридичний);

кафедра військової підготовки;

11 регіональних навчальних закладів – відокремлених структурних підрозділів НУБіП України:

 • ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»;
 • ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України»;
 • ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України»;
 • ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»);

навчально-дослідні господарства:

 • ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»;
 • ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»;
 • ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель»;
 • ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»);

науково-дослідні інститути (техніки і технологій; технологій та якості продукції тваринництва; здоров’я тварин; рослинництва та ґрунтознавства; фітомедицини, біотехнологій та екології; лісівництва та декоративного садівництва; економіки і менеджменту; Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК; Український НДІ сільськогосподарської радіології; Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції, м. Одеса).