Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Станіслав Миколайович НІКОЛАЄНКО,

ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України

 

Народився 9 лютого 1956 року в с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю інженер-механік (1978 р.), інженер-педагог (1980 р.). У 1991 році закінчив Одеський інститут політології та соціології. Трудову діяльність розпочав викладачем Кіровоградського сільськогосподарського технікуму. Після отримання педагогічної освіти викладав механізацію тваринництва у Каховському радгоспі-технікумі. Згодом очолив Красноперекопське профтехучилище. У 1991-1994 роках – заступник начальника Херсонського обласного управління освіти, доцент кафедри механізації сільського господарства Херсонського сільськогосподарського інституту.

Народний депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у 2005-2007 роках Міністр освіти і науки України, голова Громадської Ради освітян і науковців України та Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів. Розробник і автор ряду законів, зокрема щодо запровадження єдиного фіксованого податку у сільському господарстві, меліорації земель, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи. Багато зробив для соціального захисту вчителя і науковця, студента. Є автором більше 150 наукових публікацій, 14 з яких у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web Of Science, та 13 книг.

З 2009 року працював професором кафедри вищої освіти та права Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

29 серпня 2014 року обраний ректором Національного університету біоресурсів і природокористування.

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України є багатогалузевим закладом вищої освіти, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вирішення сучасних проблем наук про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, розробку новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, інженерних рішень, технологій відновлення безпечності та родючості ґрунтів, інформаційних технологій, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту, управління в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля тощо.

Фото 1

У 2021 році Університет зайняв 8 позицію серед кращих університетів країни за підсумками рейтингу «Топ-200 Україна», а серед вишів міста Києва – 3-тє місце. Університет вже шостий рік позиціонується в міжнародному рейтингу EECAQS World University Ranking, за яким займає 183 позицію серед 450 кращих університетів країн Східної Європи та Центральної Азії та 9 місце серед 40 університетів України.

В університеті сформувався потужний викладацький склад. У освітньому процесі беруть участь (у т. ч. за сумісництвом) 1340 науково-педагогічних працівників (289 докторів наук, професорів і 844 кандидати наук, доценти). В Університеті станом на 01.12.2021 р. навчається 25 789 осіб, з них в НУБіП України – 16 162 особи.

У 2021 році освітній процес і науково-дослідницьку діяльність забезпечували:

3 навчально-наукові інститути (енергетики, автоматики і енергозбереження, лісового і садово-паркового господарства, неперервної освіти і туризму);

13 факультетів базового закладу (аграрного менеджменту, агробіологічний, ветеринарної медицини, гуманітарно-педагогічний, економічний, захисту рослин, біотехнологій та екології, землевпорядкування, інформаційних технологій, конструювання та дизайну, механіко-технологічний, тваринництва та водних біоресурсів, харчових технологій та управління якістю продукції АПК, юридичний);

кафедра військової підготовки;

11 регіональних навчальних закладів – відокремлених структурних підрозділів НУБіП України:

 • ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»;
 • ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України»;
 • ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України»;
 • ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»;
 • ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»);

навчально-дослідні господарства:

 • ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»;
 • ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»;
 • ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель»;
 • ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»);

науково-дослідні інститути (техніки і технологій; технологій та якості продукції тваринництва; здоров’я тварин; рослинництва та ґрунтознавства; фітомедицини, біотехнологій та екології; лісівництва та декоративного садівництва; економіки і менеджменту; Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК; Український НДІ сільськогосподарської радіології; Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції, м. Одеса).