Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Інформація про ліцензований обсяг Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» за кожною спеціальністю

Галузь знань

Спеціальність/

Освітня програма

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Шифр

Найменування

Код

Назва

Акредитована/ неакредитована

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Так

30

0

07

Управління та

адміністрування

071

Облік і оподаткування

Так

50

0

07

Управління та

адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Так

50

0

07

Управління та

адміністрування

075

Маркетинг

Так

30

0

07

Управління та

адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Так

50

0

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Так

50

0

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Ні

50

0