Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Гурткова робота – невід’ємна частина освітнього процесу у коледжі, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до вікових можливостей студентів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні й самовизначенні та розв'язує проблему дозвілля.

Гурткова робота створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки; розвиває пам’ять, мислення, допитливість; формує навички практичного застосування знань.

До участі в роботі гуртків, спортивних секцій залучаються студенти усіх курсів з урахуванням їх власних інтересів і вподобань.

Предметні гуртки спрямовані на поглиблення знань з певних дисциплін.

Гуртки художньої творчості дають змогу студентам займатися аматорською діяльністю, відродженням традицій народно-побутового мистецтва, залучають їх до художньої творчості.

Спортивні секції покликані пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти розширенню форм дозвілля, зміцненню фізичних можливостей організму на фоні негативного впливу довкілля на здоров'я населення, забезпечувати повноцінний розвиток молоді.