Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Склад студентської ради коледжу

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів розв'язувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування покликане виховувати лідерів, формувати молоду генерацію, національну еліту. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів коледжу, зростання у них соціальної активності.

Студентська рада – орган студентського самоврядування, метою якого створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Студентська рада коледжу створена з метою підвищення соціальної відповідальності молоді, рівня самостійності й широкого залучення до життя коледжу та розкриття творчого потенціалу студентів.

Представники студентського самоврядування є активними учасниками громадського життя коледжу. А саме: старостат, студентська рада гуртожитку та студентська рада коледжу, які очолюють і об’єднують навколо себе студентів, небайдужих до загальноколеджанських і студентських справ і сприяють розвитку ініціативи, відповідальності, співробітництва.

Головна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захист їхніх прав, виявлення і реалізація творчих та лідерських здібностей студентів, формування кращих моральних якостей та командного духу студентства коледжу.

Діяльність органів студентського самоврядування коледжу спрямована на активну участь в освітньому процесі, заохочення студентів до якісного навчання, формування  духовності й культури, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Студентська рада гуртожитку, старостат поверхів, блоків та кімнат – організатори самообслуговування, дозвілля молоді, благодійних акцій, змагань на звання «Кращий поверх», «Краща кімната» в гуртожитку коледжу.

Позитивним моментом діяльності студентської ради є те, що відповідальність та контроль за виконанням студентами своїх обов’язків покладається на них самих. З іншого боку, рада не лише відповідає за виконання студентами своїх обов’язків, а й виступає захисником їхніх прав.

За сприяння адміністрації коледжу члени студентської ради регулярно беруть участь у заходах, які організовує Студентська організація НУБіП України, Київська обласна державна адміністрація та Бучанська ОТГ.

У коледжі проводиться значна соціальна робота, спрямована на покращення матеріального становища студентів-сиріт, напівсиріт і студентів з інвалідністю. Активним учасником цієї роботи є студентська рада.

Коледжанська студентська спільнота, напрацьовуючи досвід попередніх поколінь студентського самоврядування, в останні роки доводить про свою спроможність в організації студентів до цікавих, корисних та благодійних заходів. Зокрема, це флешмоб «Віримо! Можемо! Переможемо!» до Дня Державного прапора України, благодійна акція «Даруй добро» до Міжнародного дня людей похилого віку, благодійний ярмарок на підтримку бійців ЗСУ.

Адміністрація і профспілковий комітет коледжу сприяють подальшому розвитку студентського самоврядування, проведенню різноманітних цікавих заходів та розширенню співпраці студентів на рівні базового університету – НУБіП України, області й регіону.

Якщо ти активний, цілеспрямований, креативний, у тебе багато ідей та енергії, тоді приєднуйся до нас – студентської ради Ірпінського фахового коледжу НУБіП України!

Навчально-науковий сектор: Допомагає в організації та проведені науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, сприяє розвиткові, популяризації та підтримці наукової діяльності студентів, інформує про можливість та умови участі в конференціях, круглих столах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях, грантах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Інформаційний сектор та з питань зовнішніх зв’язків: Займається наповненням інформаційного простору коледжу. Забезпечує взаємозв'язок студентів та органів студентського самоврядування. Проводить опитування та анкетування студентів. За допомогою афіш, оголошень та соціальних мереж інформує щодо проведення заходів та урочистостей, які відбуваються в коледжі й місті.

Сектор з питань культурно-масової роботи та фізичного виховання:  Виступає співорганізатором концертів, культурно-масових, виховних та розважальних заходів. Організовує і проводить флешмоби, квести, благодійні акції та інші заходи соціального спрямування. Займається популяризацією здорового способу життя, надає студентам інформацію про можливості щодо занять фізичною культурою та спортом; спільно з цикловою комісією фізичного виховання бере участь в організації та проведенні спортивних змагань, а також організації секцій та спортивних клубів за інтересами. Залучення мешканців гуртожитку до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлово-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку, проведення виховної, соціальної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку у створенні рівних можливостей щодо поселення та проживання студентів.

Сектор волонтерського руху: Волонтерський рух є по суті частиною кожної цивілізації та будь-якого суспільства, який добровільно здійснює соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Зміцнення соціальних зв'язків, створення сильного, безпечного, згуртованого товариства; посилення громадської активності, забезпечення суспільних благ і послуг, можливість зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, випробувати свої можливості.